bijgebouwen - dépendances

 

De bijgebouwen

 

Naast het kasteel staan de voormalige verblijven van de knechten en boeren. De mannen zorgden voor het vee en teelden de gewassen, de vrouwen bakten brood en waren de dienstbodes van de kasteelheer en de kasteeldame.

Tussen de woonhuizen en de schuren liggen het koetshuis, de paardenstallen en de zadelruimte. Ook deze gebouwen werden opgetrokken in het midden van de 18de eeuw en bevatten nog tal van authentieke elementen.

 

 

Les dépendances

 

Près du château sont les anciennes résidences des fonctionnaires et des agriculteurs.

Entre les habitations et les granges se trouvent le hangar de voitures à cheval (carriage house), les écuries et la sellerie. Ces bâtiments ont été érigés au milieu du XVIIIe siècle et contiennent encore de nombreux éléments authentiques.