kasteel - château

 

Het kasteel

 

De middenbeuk van het kasteel werd opgetrokken omstreeks 1690. Rond het einde van de 19de eeuw werden de beide torens en de wintertuin ("verrière") aan het gebouw toegevoegd, helemaal in stijl van de 'belle époque'.

 

In historische documenten vonden we de familiebinding terug met ' Isabel De Casa Major' en haar echtgenoot 'Jean Godin'; dit romantische en waargebeurde verhaal kan je nalezen op de website. Stille getuigen hiervan is het glasraam met het portret van de jonge Isabel.

Maar door de loop der eeuwen heen hebben ook andere bewoners hun stempel gedrukt op de geschiedenis van het kasteel. Stukje bij beetje ontvouwt zich het boeiende verleden in de chambres en gîtes van het kasteel d'Igny'.

 

Le château

 

La nef principale du château a été construite vers 1690. Vers la fin du XIXe siècle ont été ajoutés les deux tours et le jardin d'hiver ("verrière") à l'édifice dans le style "belle époque".

 

Dans les documents historiques, nous avons retrouvé le lien familial avec 'Isabel De Casa Mayor' et son mari 'Jean Godin'; Cette histoire romantique est vraie, vous pouvez la lire sur le site Web. Témoin muet en est le vitrail, portrait de la jeune Isabelle.

Mais d'autres résidents au cours des siècles ont également marqué de leur empreinte l'histoire du château. Ce fascinant passé se déroule peu à peu dans les chambres et gîtes du château d'Igny.