pers - presse

 

In de pers...

 

 

Igny Château heeft meermaals in de pers gestaan. Zowel lokaal, nationaal als internationaal.

Hier kan U enkele artikels terugvinden...

 

Artikel uit GVA, 2009

Artikel uit 'Grande', 2010

Artikel uit 'l'Echo du Berry', 2011

Artikel uit HLN, 2011

Artikel uit 'Wonen Landelijke Stijl', 20

 

 

 

Dans la presse...

 

Le Château d'Igny a été à plusieurs reprises dans la presse locale, nationale et internationale.

Vous pouvez lire les articles numérisés ci-dessous...

 

Article de 'l'Echo du Berry', 2011

Article de 'Grande', 2010