bijgebouwen

Le Chateau d'Igny


De bijgebouwen


Naast het kasteel staan de voormalige verblijven van de knechten en boeren. De mannen zorgden voor het vee en teelden de gewassen, de vrouwen bakten brood en waren de dienstbodes van de kasteelheer en de kasteeldame.

Tussen de woonhuizen en de schuren liggen het koetshuis, de paardenstallen en de zadelruimte. Ook deze gebouwen werden opgetrokken in het midden van de 18de eeuw en bevatten nog tal van authentieke elementen.